Touhoku Bunka Gakuen University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Touhoku Bunka Gakuen University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Touhoku Bunka Gakuen University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Touhoku Bunka Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health and Environment Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyagi  / Tư lập

東北文化学園大学 | Touhoku Bunka Gakuen University

Touhoku Bunka Gakuen University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học