Food Industry | Miyagi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Food Industry | Miyagi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Food Industry

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyagi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Business and EntrepreneurshiphoặcNursinghoặcFood Industry, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyagi  / Công lập

宮城大学 | Miyagi University

Food Industry

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 981-3298
Địa chỉ liên hệ 1 Gakuen, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi
Bộ phận liên hệ Admission Center of Miyagi University
Điện thoại 022-377-8595
Fax 022-377-8282
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 04 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học