The University of Shiga Prefecture(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The University of Shiga Prefecture(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > The University of Shiga Prefecture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Shiga Prefecture, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Environmental SciencehoặcEngineeringhoặcHuman CultureshoặcHuman Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shiga  / Công lập

滋賀県立大学 | The University of Shiga Prefecture

The University of Shiga Prefecture Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học