Environmental Science | The University of Shiga Prefecture(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Environmental Science | The University of Shiga Prefecture(Cao học) | JPSS, t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Environmental Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Shiga Prefecture, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Environmental SciencehoặcEngineeringhoặcHuman Cultures, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shiga  / Công lập

滋賀県立大学 | The University of Shiga Prefecture

Environmental Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 522-8533
Địa chỉ liên hệ 2500 Hassaka-cho, Hikone-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Group
Điện thoại 0749-28-8217
Fax 0749-28-8472
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học