psychology | Koka Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

psychology | Koka Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > psychology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Koka Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các psychologyhoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Tư lập

京都光華女子大学 | Koka Women's University

psychology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 615-0882
Địa chỉ liên hệ 38 Kadono-cho, Nishi-Kyougoku, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 075-312-1899
Fax 075-312-5594

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học