Business Administration and Computer Science | Aichi Institute of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration and Computer Science | Aichi Institute of Technology(...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration and Computer Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EngineeringhoặcBusiness Administration and Computer Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

愛知工業大学 | Aichi Institute of Technology

Business Administration and Computer Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 464-0807
Địa chỉ liên hệ 1-38-1 Higashiyama-dori, Chigusa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Motoyama Campus Office
Điện thoại 052-789-1382
Fax 052-782-5066
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học