Arts and Sciences | The University of Tokyo(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Arts and Sciences | The University of Tokyo(Cao học) | JPSS, trang chuyên về ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Arts and Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Tokyo, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Arts and ScienceshoặcHumanities and SociologyhoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate school of Law and PoliticshoặcMathematical ScienceshoặcEngineeringhoặcAgricultural and Life ScienceshoặcMedicinehoặcPharmaceutical ScienceshoặcFrontier ScienceshoặcInterfaculty Initiative in Information Studies/Graduate School of Interdisciplinary Information StudieshoặcInformation Science and TechnologyhoặcGraduate School of Public PolicyhoặcEconomicshoặcGraduate School of Law, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Quốc lập

東京大学 | The University of Tokyo

Arts and Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 153-8902
Địa chỉ liên hệ 3-8-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Office, Graduate School Educational Division
Điện thoại 03-5454-6050
Fax 03-5454-4309
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Language and Information Sciences, Interdisciplinary Cultural Studies, Area Studies, Advanced Social and International Studies, Multi-Disciplinary Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể mua tại trường)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2012 61người
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Courses except Multi-Disciplinary Sciences course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 9 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 18 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Human Security Program (regular admission)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 9 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2015 , Ngày 20 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Human Security Program (admission for workers)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 5 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Multi-Disciplinary Sciences
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 5 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 6 tháng 9 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Global Humanities Program
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 9 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Language and Information Sciences, Interdisciplinary Cultural Studies, Area Studies, Advanced Social and International Studies, Multi-Disciplinary Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2012 132người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 520,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2013
Phân loại hồ sơ Multi-Disciplinary Sciences Course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 12 tháng 10 năm 2012
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2013 ~ Ngày 8 tháng 2 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 3 năm 2011
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2013
Phân loại hồ sơ Human Security Program
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 10 năm 2012
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 3 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2013
Phân loại hồ sơ Majors excluding Multi-Disciplinary Sciences major
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 10 năm 2012
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2013 ~ Ngày 14 tháng 2 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học