SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)(Cao học) | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Cultural and Social StudieshoặcLife SciencehoặcAdvanced ScienceshoặcPhysical ScienceshoặcHigh Energy Accelerator SciencehoặcMultidisciplinary Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kanagawa  / Quốc lập

総合研究大学院大学 | SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)

SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies) Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học