Graduate School of Integrative Science and Engineering | Tokyo City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Integrative Science and Engineering | Tokyo City Universit...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Integrative Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Integrative Science and EngineeringhoặcGraduate School of Environmental and Information Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京都市大学 | Tokyo City University

Graduate School of Integrative Science and Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 158-8557
Địa chỉ liên hệ 1-28-1 Tamazutsumi, Setagaya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Education Support Center (Setagaya Campus)
Điện thoại 03-6809-7445
Fax 03-5707-1160
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mechanics, Electrical Engineering and Chemistry, Cooperative Major in Nuclear Energy, Natural Sciences, Architecture and Urban Design, Informatics
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 24người
Trong đó số du học sinh tư phí 24người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 240,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,060,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,300,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 8 năm 2023 ~ Ngày 30 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2024 ~ Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 3 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Chưa có lịch cụ thể
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 4 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 5 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 5 năm 2024
Ngày thi tuyển Tháng 6 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 7 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Chưa có lịch cụ thể
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Mechanic, Electrical Engineering and Chemistry, Cooperative Major in Nuclear Energy, Natural Sciences, Architecture and Urban Design, Informatics
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 11người
Trong đó số du học sinh tư phí 11người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 240,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,060,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,300,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 3 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Chưa có lịch cụ thể
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 4 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 5 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 5 năm 2024
Ngày thi tuyển Tháng 6 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 7 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Chưa có lịch cụ thể
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 05 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học