Graduate School of Environmental and Information Studies | Tokyo City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Environmental and Information Studies | Tokyo City Univer...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Environmental and Information Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Integrative Science and EngineeringhoặcGraduate School of Environmental and Information Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京都市大学 | Tokyo City University

Graduate School of Environmental and Information Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 224-8551
Địa chỉ liên hệ 3-3-1 Ushikubonishi, Tuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Education Support Center (Yokohama Campus)
Điện thoại 045-910-0104
Fax 045-910-2602
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học