Law | Seijo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Seijo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seijo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EconomicshoặcLiteraturehoặcLawhoặcInnovetion and Social Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

成城大学 | Seijo University

Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 157-8511
Địa chỉ liên hệ 6-1-20 Seijo, Setagaya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3482-9100
Fax 03-3482-9618

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 05 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học