Showa Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Showa Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Showa Pharmaceutical University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Showa Pharmaceutical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Research Division in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

昭和薬科大学 | Showa Pharmaceutical University

Showa Pharmaceutical University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học