Departmentl of Human Sciences | Toyo Eiwa University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Departmentl of Human Sciences | Toyo Eiwa University(Cao học) | JPSS, trang c...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Departmentl of Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Toyo Eiwa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Departmentl of Human ScienceshoặcDepartment of International Cooperation, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東洋英和女学院大学 | Toyo Eiwa University

Departmentl of Human Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 106-8507
Địa chỉ liên hệ 5-14-40 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Office
Điện thoại 03-3583-4031
Fax 03-3583-3097
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Area of Human Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 440,000 Yên
Các khoản chi phí khác 200,200 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 940,200 Yên
Ghi chú Amount of "Other expenses" for October admission is 200,250 yen. Total expenses (First year) are 940,250 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ 2nd round Examination of 2022 (Recruitment only for Human sciences, Early Childhood Education and Developmental Clinical Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 7 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st round Examination of 2023: Autumn Selection (Recruitment only for Clinical Psychology)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 8 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2022 , Ngày 10 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2022 , Ngày 15 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st round Examination of 2023: Spring Selection (For Human Sciences and Early Childhood Education)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st round Examination of 2023: Spring Selection (For Clinical Psychology)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023 , Ngày 11 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2023 , Ngày 16 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Area of Human Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 440,000 Yên
Các khoản chi phí khác 200,250 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 940,250 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st round Examination of 2023 (Spring Selection)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023 , Ngày 11 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2023 , Ngày 16 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 10,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Registration fee: 10,000 yen
Tuition fee: 20,000 yen for 1 subject [2 credits] (1 credit = 10,000 yen)
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ 2nd Examination of 2022 for Credited Auditors
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 7 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 8 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st round Examination of 2023 for Credited Auditors
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học