Seigakuin University Graduate School(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Seigakuin University Graduate School(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Seigakuin University Graduate School

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seigakuin University Graduate School, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Politics and Policy StudieshoặcAmerican-European Culture StudieshoặcHuman Welfare, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saitama  / Tư lập

聖学院大学大学院 | Seigakuin University Graduate School

Seigakuin University Graduate School Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học