| Iryo Sosei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

| Iryo Sosei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > >

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iryo Sosei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Life Science and Technologyhoặc, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukushima  / Tư lập

医療創生大学 | Iryo Sosei University

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 970-8551
Địa chỉ liên hệ 5-5-1 Chuodaiiino, Iwaki-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Planning Division
Điện thoại 0246-29-5327
Fax 0246-29-5105
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học