Trường đại học điều dưỡng | Aichi Prefectural University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trường đại học điều dưỡng | Aichi Prefectural University(Cao học) | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Trường đại học điều dưỡng

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Prefectural University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of International Cultural StudieshoặcGraduate School of Information Science and TechnologyhoặcGraduate School of Human DevelopmenthoặcTrường đại học điều dưỡng, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Công lập

愛知県立大学 | Aichi Prefectural University

Trường đại học điều dưỡng

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 463-8502
Địa chỉ liên hệ Tohgoku, Kamishidami, Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Graduate School Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 052-778-7101
Fax 052-736-1415
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 09 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học