Tên trường bắt đầu bằng chữ 「N」 | Mục lục tìm kiếm | Website về thông tin du học JPSS

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Mục lục tìm kiếm/Tên trường bắt đầu bằng chữ 「N」

Tên trường bắt đầu bằng chữ 「N」


Đại học
Shiga / Tư lập
Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
Đại học
Nagano / Công lập
Nagano College of Nursing
Cao học
Nagano / Công lập
Nagano College of Nursing
Đại học
Nagano / Tư lập
Nagano Healthcare University
短期大学
Nagano / Công lập
Nagano Prefectural College
Đại học
Nagano / Tư lập
Nagano University
短期大学
Nagano / Tư lập
Nagano Women‘s Junior College
Cao học
Niigata / Công lập
Nagaoka Institute of Design
Đại học
Niigata / Công lập
Nagaoka Institute of Design
Đại học
Niigata / Tư lập
Nagaoka University
Đại học
Niigata / Quốc lập
Nagaoka University of Technology
Cao học
Niigata / Quốc lập
Nagaoka University of Technology
Cao học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Institute of Applied Science
Đại học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Institute of Applied Science
Cao học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki International University
Đại học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki International University
短期大学
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Junior College
Cao học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Junshin Catholic University
Đại học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Junshin Catholic University
Đại học
Nagasaki / Quốc lập
Nagasaki University
Cao học
Nagasaki / Quốc lập
Nagasaki University
Đại học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki University of Foreign Studies
Đại học
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Wesleyan University
短期大学
Nagasaki / Tư lập
Nagasaki Women's Junior College
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya Bunri University
Đại học
Aichi / Công lập
Nagoya City University
Cao học
Aichi / Công lập
Nagoya City University
短期大学
Aichi / Tư lập
Nagoya College
Trường chuyên môn
Aichi
Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya College of Music
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya College of Music
短期大学
Aichi / Tư lập
Nagoya Future Culture College
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya Gakuin University
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya Gakuin University
Đại học
Aichi / Quốc lập
Nagoya Institute of Technology
Cao học
Aichi / Quốc lập
Nagoya Institute of Technology
短期大学
Aichi / Tư lập
Nagoya Management Junior College
短期大学
Aichi / Tư lập
Nagoya Ryujo College
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya Sangyo University
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya Sangyo University
Đại học
Aichi / Quốc lập
Nagoya University
Cao học
Aichi / Quốc lập
Nagoya University
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Arts
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Arts
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Arts and Sciences
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Arts and Sciences
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Commerce and Business
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Commerce and Business Administration
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Economics
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Economics
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Foreign Studies
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya University of Foreign Studies
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya Women's University
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya Women's University
短期大学
Aichi / Tư lập
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY
Cao học
Aichi / Tư lập
Nagoya Zokei University
Đại học
Aichi / Tư lập
Nagoya Zokei University of Art and Design
短期大学
Gifu / Tư lập
Naka Nihon Automotive College
短期大学
Kumamoto / Tư lập
Nakakyushu Junior College
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Nakamura Gakuen University
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Nakamura Gakuen University
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Nakamura Gakuen University Junior College
Cao học
Aichi / Tư lập
Nanzan University
Đại học
Aichi / Tư lập
Nanzan University
短期大学
Nara / Tư lập
Nara College of Art
Cao học
Nara / Quốc lập
Nara Institute of Science and Technology
Đại học
Nara / Công lập
Nara Medical University
Cao học
Nara / Công lập
Nara Medical University
Đại học
Nara / Công lập
Nara Prefectural University
短期大学
Nara / Tư lập
Nara Saho College
Cao học
Nara / Tư lập
Nara University
Đại học
Nara / Tư lập
Nara University
Đại học
Nara / Quốc lập
Nara University of Educatiion
Đại học
Nara / Quốc lập
Nara women's University
Cao học
Nara / Quốc lập
Nara Women's University
Đại học
Nara / Tư lập
Naragakuen University
短期大学
Nara / Tư lập
Naragakuen University Narabunka Women's College
Đại học
Tokushima / Quốc lập
Naruto University of Education
Cao học
Tokushima / Quốc lập
Naruto University of Education
Cao học
Tokyo / Quốc lập
National Graduate Institute for Policy Studies
Đại học
Kagoshima / Quốc lập
National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
Cao học
Kagoshima / Quốc lập
National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
Cao học
Ibaraki / Quốc lập
National University Corporation Tsukuba University of Technology
Đại học
Ibaraki / Quốc lập
National University Corporation Tsukuba University of Technology
Đại học
Hokkaido / Công lập
Nayoro City University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nihon Bunka University
Cao học
Aichi / Tư lập
Nihon Fukushi University
Đại học
Aichi / Tư lập
Nihon Fukushi University
Đại học
Saitama / Tư lập
Nihon Isntitute of Medical Science
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nihon Pharmaceutical University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Nihon University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nihon University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Nihon University Junior College
Đại học
Ibaraki / Tư lập
Nihon Wellness Sports University
短期大学
Niigata / Tư lập
Niigata Chuoh Junior College
Đại học
Niigata / Công lập
Niigata College of Nursing
Cao học
Niigata / Công lập
Niigata College of Nursing
短期大学
Niigata / Tư lập
Niigata College of Technology
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata Institute of Technology
Cao học
Niigata / Tư lập
Niigata Institute of Technology
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata Sangyo University
Cao học
Niigata / Tư lập
Niigata Sangyo University
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata Seiryo University
Cao học
Niigata / Tư lập
Niigata Seiryo University
短期大学
Niigata / Tư lập
Niigata Seiryo Women's Junior College
Đại học
Niigata / Quốc lập
Niigata University
Cao học
Niigata / Quốc lập
Niigata University
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Health and Welfare
Cao học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Health and Welfare
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata University of International and Information Studies
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Management
Cao học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
Cao học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Rehabilitation
Đại học
Niigata / Tư lập
Niigata University of Rehabilitation
短期大学
Gunma / Tư lập
Niijima Gakuen Junior College
Cao học
Okayama / Công lập
Niimi College
短期大学
Okayama / Công lập
Niimi College
Đại học
Okayama / Công lập
Niimi College
Cao học
Oita / Tư lập
Nippon Bunri University
Đại học
Oita / Tư lập
Nippon Bunri University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nippon Dental University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Nippon Dental University Tokyo Junior College
Đại học
Saitama / Tư lập
Nippon Institute of Technology
Cao học
Tokyo / Tư lập
Nippon Institute of Technology Graduate School for Management of Technology
Cao học
Tokyo / Tư lập
Nippon Medical School
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nippon Medical School
Cao học
Tokyo / Tư lập
Nippon Sport Science University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nippon Sport Science University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Nippon Veterinary and Life Science University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nippon Veterinary and Life Science University
Cao học
Saga / Tư lập
Nishikyushu University
Đại học
Saga / Tư lập
Nishikyushu University
短期大学
Saga / Tư lập
Nishikyushu University Junior College
Cao học
Fukuoka / Tư lập
Nishinippon Institute of Technology
Đại học
Fukuoka / Tư lập
Nishinippon Institute of Technology
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Nishinippon Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Nishogakusha University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Nishogakusha University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Nitobe Bunka junior college
Đại học
Akita / Tư lập
North Asia University
Đại học
Okayama / Tư lập
Nortre Dame Seishin University
Cao học
Okayama / Tư lập
Notre Dame Seishin University

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ tên tỉnh thành】

[Tìm nơi du học ở Hokkaido・Tohoku]

| Hokkaido | Aomori | Iwate | Miyagi | Akita | Yamagata | Fukushima |

[Tìm nơi du học ở Kanto・Koshinetsu]

| Ibaraki | Tochigi | Gunma | Saitama | Chiba | Tokyo | Kanagawa | Yamanashi |
| Nagano
| Niigata |

[Tìm nơi du học ở Tokai ・Hokuriku]

| Gifu | Shizuoka | Aichi | Mie | Toyama | Ishikawa | Fukui |

[Tìm nơi du học ở Kinki]

| Shiga | Kyoto | Osaka | Hyogo | Nara | Wakayama |

[Tìm nơi du học ở Chugoku・Shikoku]

| Tottori | Shimane | Okayama | Hiroshima | Yamaguchi | Tokushima | Kagawa |
| Ehime
| Kochi |

[Tìm nơi du học ở Kyushu・Okinawa]

| Fukuoka | Saga | Nagasaki | Kumamoto | Oita | Miyazaki |
| Kagoshima
| Okinawa |

【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.