ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「N」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「N」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「N」


มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / ท้องถิ่น
Nagano College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / ท้องถิ่น
Nagano College of Nursing
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Nagano Healthcare University
短期大学
นากาโนะ / ท้องถิ่น
Nagano Prefectural College
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Nagano University
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Nagano Women‘s Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
Nagaoka Institute of Design
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
Nagaoka Institute of Design
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Nagaoka University
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
Nagaoka University of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
Nagaoka University of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Institute of Applied Science
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Institute of Applied Science
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki International University
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki International University
短期大学
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Junshin Catholic University
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Junshin Catholic University
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / รัฐบาล
Nagasaki University
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / รัฐบาล
Nagasaki University
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki University of Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Wesleyan University
短期大学
นางาซากิ / เอกชน
Nagasaki Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Bunri University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
Nagoya City University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
Nagoya City University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Nagoya College
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ไอจิ
Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya College of Music
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya College of Music
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Future Culture College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Nagoya Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Nagoya Institute of Technology
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Management Junior College
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Ryujo College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Sangyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Sangyo University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Nagoya University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Nagoya University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Arts
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Arts
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Arts and Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Arts and Sciences
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Commerce and Business
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Commerce and Business Administration
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Economics
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Economics
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya University of Foreign Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Women's University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Women's University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
NAGOYA WOMEN'S UNIVERSITY
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Zokei University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nagoya Zokei University of Art and Design
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Naka Nihon Automotive College
短期大学
คุมาโมโตะ / เอกชน
Nakakyushu Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Nakamura Gakuen University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Nakamura Gakuen University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Nakamura Gakuen University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nanzan University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nanzan University
短期大学
นารา / เอกชน
Nara College of Art
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
Nara Institute of Science and Technology
มหาวิทยาลัย
นารา / ท้องถิ่น
Nara Medical University
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / ท้องถิ่น
Nara Medical University
มหาวิทยาลัย
นารา / ท้องถิ่น
Nara Prefectural University
短期大学
นารา / เอกชน
Nara Saho College
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Nara University
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Nara University
มหาวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
Nara University of Educatiion
มหาวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
Nara women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
Nara Women's University
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Naragakuen University
短期大学
นารา / เอกชน
Naragakuen University Narabunka Women's College
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
Naruto University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
Naruto University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
National Graduate Institute for Policy Studies
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / รัฐบาล
National University Corporation Tsukuba University of Technology
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / รัฐบาล
National University Corporation Tsukuba University of Technology
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Nayoro City University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nihon Bunka University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nihon Fukushi University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Nihon Fukushi University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Nihon Isntitute of Medical Science
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nihon Pharmaceutical University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nihon University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nihon University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Nihon University Junior College
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Nihon Wellness Sports University
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Chuoh Junior College
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
Niigata College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
Niigata College of Nursing
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata College of Technology
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Sangyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Sangyo University
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Seiryo University
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Seiryo University
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata Seiryo Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
Niigata University
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
Niigata University
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Health and Welfare
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of International and Information Studies
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Management
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Rehabilitation
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Niigata University of Rehabilitation
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Niijima Gakuen Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
Niimi College
短期大学
โอคายามา / ท้องถิ่น
Niimi College
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
Niimi College
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
Nippon Bunri University
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
Nippon Bunri University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Dental University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Nippon Dental University Tokyo Junior College
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Nippon Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Institute of Technology Graduate School for Management of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Medical School
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Medical School
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Sport Science University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Sport Science University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Veterinary and Life Science University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nippon Veterinary and Life Science University
บัณฑิตวิทยาลัย
ซากะ / เอกชน
Nishikyushu University
มหาวิทยาลัย
ซากะ / เอกชน
Nishikyushu University
短期大学
ซากะ / เอกชน
Nishikyushu University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Nishinippon Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Nishinippon Institute of Technology
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Nishinippon Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nishogakusha University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Nishogakusha University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Nitobe Bunka junior college
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
North Asia University
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Nortre Dame Seishin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Notre Dame Seishin University

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม