Nishikyushu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nishikyushu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter

> > Nishikyushu University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nishikyushu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Health and Social Welfare Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcSaga / Tư lập

西九州大学 | Nishikyushu University

Nishikyushu University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học