Social Welfare | University of Shizuoka, Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Welfare | University of Shizuoka, Junior College | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Social Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Shizuoka, Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Shizuoka  / Công lập

静岡県立大学短期大学部 | University of Shizuoka, Junior College

  • Social Welfare

Social Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 422-8021
Địa chỉ liên hệ 2-2-1 Oshika, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Student Affairs Office
Điện thoại 054-202-2610
Fax 054-202-2612
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 18,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 219,900 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 390,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 74,982 Yên (Niên khóa 2021)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học