Nagoya Management Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nagoya Management Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nagoya Management Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya Management Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Child studieshoặcNgành Department of Health welfarehoặcNgành Department of Future career, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Aichi  / Tư lập

名古屋経営短期大学 | Nagoya Management Junior College

Nagoya Management Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 520,000 Yên (Niên khóa 2020) 3255-5, Yamanota, Arai-cho, Owariasahi-shi, Aichi
  Khoa
  • Department of Child studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 3255-5, Yamanota, Arai-cho, Owariasahi-shi, Aichi
  Khoa
  • Department of Health welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 280,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 3255-5 Yamanota, Arai-cho, Owariasahi, Aichi
  Khoa
  • Department of Future career

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học