Faculty of Science and Technology | Tokushima University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Science and Technology | Tokushima University | JPSS, trang chuyên...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokushima University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Integrated Arts and ScienceshoặcNgành MedicinehoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of Science and TechnologyhoặcNgành DentistryhoặcNgành Bioscience and Bioindustry, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokushima  / Quốc lập

徳島大学 | Tokushima University

Faculty of Science and Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 770-8506
Địa chỉ liên hệ 2-1 Minamijosanjima-cho, Tokushima-shi, Tokushima
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Office, Faculty of Engineering
Điện thoại 088-656-7315・7316
Fax 088-656-2158
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 17người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 17người (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Selection guidelines are published in late July. Please refer to the following.
https://www.tokushima-u.ac.jp/admission/exam/index.html
Khoa Department of Scinece and Technology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học For details, please refer to selection guidelines to be disclosed in late July. https://www.tokushima-u.ac.jp/admission/exam/index.html
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định For details, please refer to selection guidelines to be disclosed in late July. https://www.tokushima-u.ac.jp/admission/exam/index.html
Thi tiếng Anh For details, please refer to selection guidelines to be disclosed in late July. https://www.tokushima-u.ac.jp/admission/exam/index.html
Ghi chú For details, please refer to selection guidelines to be disclosed in late July. https://www.tokushima-u.ac.jp/admission/exam/index.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học