Niigata College of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Niigata College of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Niigata College of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata College of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Automotive Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Niigata  / Tư lập

新潟工業短期大学 | Niigata College of Technology

Niigata College of Technology Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2021) 73người (Niên khóa 2020) 25,000 Yên (Niên khóa 2021) 5-13-7 Kamishinei-cho, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học