Shohoku College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shohoku College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shohoku College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shohoku College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Creative Lifestyle ProductionhoặcNgành Early Childhood Education and Care hoặcNgành Business Administration and Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kanagawa  / Tư lập

湘北短期大学 | Shohoku College

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học