Engineering | Daiichi Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Engineering | Daiichi Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Daiichi Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kagoshima  / Tư lập

第一工科大学 | Daiichi Institute of Technology

  • Engineering

Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 899-4395
Địa chỉ liên hệ 1-10-2 Chuo, Kokubu-shi, Kagoshima
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 0120-580-640
Fax 0995-45-8654
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 108người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 351người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 351người (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 660,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 475,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Informatics and Electronics, Mechanical Systems Engineering, Regional revitalization design and Engineering, Architecture and Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Phương thức A
Môn thi tuyển riêng của trường đại học http://www.daiichi-koudai.ac.jp/english/index.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Phương thức B
Môn thi tuyển riêng của trường đại học http://www.daiichi-koudai.ac.jp/english/index.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học