Thông tin ngành học | Humanities | Hiroshima Jogakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Humanities | Hiroshima Jogakuin University | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hiroshima Jogakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities của Hiroshima Jogakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hiroshima Jogakuin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hiroshima  / Tư lập

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Humanities

Humanities

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Faculty of Humanities

The Faculty of Humanities consists of two departments - the Department of International English and the Department of Japanese Language and Culture.

Department of International English

Department of International English

Department of Japanese Language and Culture

Department of Japanese Language and Culture

Department of International English

The Department of International English consists of two programs - the Global Studies in English (GSE) Course and the English Language and Culture Course.
Our curriculum is designed to produce students with an international outlook. Students achieve this over the four years by gaining English skills, multicultural understanding, and continuously forming ideas about their future career and life goals.

See HJU webpage for more information → https://www.hju.ac.jp/eng/faculties/ie/

Global Studies in English (GSE) Course
All day. Every day. Only English.

Global Studies in English (GSE) is the academic study of social, cultural and political relationships in the world. In this course, students take almost all of their classes in English. This course will enable students to gain global thinking, cross-cultural understanding, and leadership skills, which are essential for their future.

See HJU webpage for more information → https://www.hju.ac.jp/eng/faculties/gse/

English Language and Culture Course

Our curriculum is designed to produce students with an international outlook. Students achieve this over the four years by gaining English skills, multicultural understanding, and continuously forming ideas about their future career and life goals. In the first 2 years, students take a comprehensive package of English skills classes before moving on to more specialized study in English language education, British & American literature, British & American culture, and linguistics.

See HJU webpage for more information → https://www.hju.ac.jp/eng/faculties/elc/

Department of Japanese Language and Culture

Students in the department study and experience Japanese culture through fieldwork in Japan, or by sharing their knowledge with others through presentations in Japanese and English. Students can improve their skills by sending out an appeal of Japanese culture to rest of the world. Students are expected to be able to understand subtext messages woven into the social context by carefully studying the vocabulary and sentences related to current topics on Japanese culture. Through completing a major in this department, students naturally develop their communication skills as members of society, which is to their advantage in the job-hunting process.

See HJU webpage for more information → https://www.hju.ac.jp/eng/faculties/jlc/

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học