Humanities | Hiroshima Jogakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities | Hiroshima Jogakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima Jogakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Humanities, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hiroshima  / Tư lập

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

  • Humanities

Humanities

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 732-0063
Địa chỉ liên hệ 4-13-1 Ushita Higashi, Higashi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ International Exchange Center, Student Affairs Office, Total Student Support Center
Điện thoại 082-228-0390
Fax 082-228-1648
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Số người thi tuyển 3người (Niên khóa 2024)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 11người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 11người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 780,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 280,000 Yên (Niên khóa 2025)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition fee reduction (up to 50%) can be applied for at the time of application. There are also scholarships.
Khoa International English
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 1 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Results of JLPT are also accepted. If you submit both of them, higher score is accepted.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú If you have gotten certain criteria of English proficiency, English examination at the university will be exempted in some cases.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 3 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú If you have gotten certain criteria of English proficiency, English examination at the university will be exempted in some cases.
Khoa Japanese Language and Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 1 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Results of JLPT or J.TEST are also accepted. In the case of multiple submissions, the one with the higher score will be accepted.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 3 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Results of JLPT are also accepted. If you submit both of them, higher score is accepted.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học