Pharmaceutical Sciences | Hiroshima International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmaceutical Sciences | Hiroshima International University | JPSS, trang ch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Pharmaceutical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành NursinghoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành General of Rehabilitation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hiroshima  / Tư lập

広島国際大学 | Hiroshima International University

Pharmaceutical Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 739-2695
Địa chỉ liên hệ 555-36 Gakuendai, Kurose, Higashihiroshi-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Admisison Center
Điện thoại 0823-70-4500
Fax 0823-70-4518
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 0người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 1,204,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 116,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú The above tuition fee is the amount after reduction of taxes. However, applicants who enter an entrance examination other than Special Selection for Foreign Students and those whose status of residence at the time of admission is not “Study Abroad” are not eligible for foreign student support. There is no delay in payment.
It is possible to apply for refund of the payment amount at the time of entrance procedure excluding the amount equivalent to the entrance fee. However, by March 31, 2020, you must submit a “Decline for Admission”. We will refund the payment amount (including expenses) at the time of entrance procedure excluding the amount equivalent to the entrance fee. About expenses, annual amount of 255,000 yen is necessary after the second year.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học