Humanities | Soai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Humanities | Soai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Humanities

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Soai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MusichoặcNgành HumanitieshoặcNgành Human Development, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

相愛大学 | Soai University

Humanities

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 559-0033
Địa chỉ liên hệ 4-4-1 Nankonaka, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 06-6612-5905
Fax 06-6612-6090
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 118người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 41người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 415,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 262,500 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Above tuition is already reduced for 50%. This reduction will be accepted if your tuition payer's income is less than 5,000,000 yen, and you will make the procedures at admission. The procedures will be required at every year. After the 2nd year and after, 30% or 50% of tuition will be reduced according to your academic results. In some cases, the reduction will be rejected.
Khoa Humanities
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students with Recommendation (Schedule A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 11 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 11 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 6 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Interview in Japanese (Reading out of approximately 200 letters of Japanese about academic material of humanities, and answering for questions about the sentences)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Results of 2018 or 2019 will be referred. You must take 200 points at Japanese (3 fields) of EJU or N2 of JLPT.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take 200 points at Japanese (3 fields) of EJU or N2 of JLPT.
If you take N1 of JLPT, points will be added.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students with Recommendation (Schedule B)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 12 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 6 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Interview in Japanese (Reading out of approximately 200 letters of Japanese about academic material of humanities, and answering for questions about the sentences)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Results of 2018 or 2019 will be referred. You must take 200 points at Japanese (3 fields) of EJU or N2 of JLPT.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take 200 points at Japanese (3 fields) of EJU or N2 of JLPT.
If you take N1 of JLPT, points will be added.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination for International Students (Schedule A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 01 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 09 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 2 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 6 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Please refer to Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định In case of using EJU, you must have taken 200 points of Japanese (3 fields) of EJU at 2018 or 2019, and you will be exempted to take Japanese examination at the university.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In case of taking Japanese examination at the university, you must take modern Japanese and interview in Japanese (Reading out of approximately 200 letters of Japanese about academic material of humanities, and answering for questions about the sentences). In case of using EJU, you must submit the results of Japanese of EJU, and interview in Japanese (Reading out of approximately 200 letters of Japanese about academic material of humanities, and answering for questions about the sentences). According to the criteria of application guideline, you might be accepted to take only the latter case.

General Entrance Examination for International Students (Schedule C)
Qualification for application and examination subjects are same of Schedule A
Application period: 6th March to 10th March 2020 (Documents must be arrived by the deadline.)
Examination date: 19th March 2020
Publication of results: 21st March 2020
Deadline of application procedures: 30th March 2020
Deadline of payment of admission fee: 15th March 2020

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học