Osaka Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka Sangyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Sangyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International StudieshoặcNgành Business ManagementhoặcNgành EconomicshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Design TechnologyhoặcNgành Sport and Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪産業大学 | Osaka Sangyo University

Osaka Sangyo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 8người (Niên khóa 2023) 18người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 396,500 Yên (Niên khóa 2022) 3-1-1 Nakagaito, Daito-shi, Osaka
  Khoa
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2022) 36người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 396,500 Yên (Niên khóa 2023) 3-1-1 Nakagaito, Daito-shi, Osaka
  Khoa
  • Business Management
  • Commercial Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 25người (Niên khóa 2023) 21người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 396,500 Yên (Niên khóa 2022) 3-1-1 Nakagaito, Daito-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
  • International Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 7người (Niên khóa 2023) 34người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 531,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-1-1, Nakagaito, Daito-shi, Osaka
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Mechanical Engineering for Transportation
  • Civil Engineering
  • Electronics,Information and Communication Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 6người (Niên khóa 2023) 9người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 531,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-1-1 Nakagaito, Daito-shi, Osaka
  Khoa
  • Information Systems Engineering
  • Architectural and Environmental Design
  • Environmental Science and Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 1người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 452,500 Yên (Niên khóa 2023) 3-1-1, Nakagaito, Daito-shi, Osaka
  Khoa
  • Sport and Health Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học