Meiji University of Integrative Medicine | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Meiji University of Integrative Medicine | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Meiji University of Integrative Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji University of Integrative Medicine, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Acupuncture and MoxibustionhoặcNgành Health Science and Medical CarehoặcNgành Nursing Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

明治国際医療大学 | Meiji University of Integrative Medicine

Meiji University of Integrative Medicine Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 0người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2025) 200,000 Yên (Niên khóa 2025) 1,350,000 Yên (Niên khóa 2025) Hiyoshi-cho, Nantan-shi, Kyoto
  Khoa
  • Acupuncture and Moxibustion
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 0người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2025) 200,000 Yên (Niên khóa 2025) 1,350,000 Yên (Niên khóa 2025) Hiyoshi-cho, Nantan-shi, Kyoto
  Khoa
  • Judo Seifuku Therapy
 • Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  30,000 Yên (Niên khóa 2025) 200,000 Yên (Niên khóa 2025) 1,350,000 Yên (Niên khóa 2025) Hiyoshi-cho, Nantan-shi, Kyoto

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học