Art and Design | Kyoto University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Art and Design | Kyoto University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Art and Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto University of the Arts, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art and Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都芸術大学 | Kyoto University of the Arts

  • Art and Design

Art and Design

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-8271
Địa chỉ liên hệ 2-116 Uryuyama, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 0120-591-200
Fax 075-791-9146
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 564người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 100người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 324người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 324người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 1,320,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The above amounts are general examples. It varies depending on the department, the number of courses applied for, and the entrance examination, so please check the guidelines. There are seven entrance examinations: Comprehensive Selection (Entry Method): 1st stage of Trial Lesson Selection (3 dates: Schedule A, Schedule B, Schedule C), 2nd stage of Trial Lesson Selection (2 dates: Schedule A, Schedule B), Comprehensive Selection: 1st stage of International Student Selection, 1st stage of Subject Selection, 2nd stage of International Student Selection, General Selection: 2nd stage of Subject Selection, and EJU-based Selection. There are seven sessions in total. For details, please refer to "Kyoto University of Arts Application Guideline 2022". (You can download it from the website of Kyoto University of Arts URL: https://www.kyoto-art.ac.jp/admission/exam/foreign_student/ )
Khoa Fine and Applied Arts, Manga, Character Design, Information Design, Product Design, Spatial Design, Environmental Design, Film Production, Performing Arts, Creative Writing, Art Studies and Cultural Production, Art and Child Studies, Historical Heritage
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ 1st stage of International Student Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 8 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2021 , Ngày 17 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have passed the JLPT (Japanese Language Proficiency Test) at the N2 level or higher, and the test must be conducted in December 2020 or July 2021.
The result of the first screening will be announced on September 17, 2021 (notice will be posted), and those who pass the first screening will proceed to the interview (second screening) on the above test date. After the result of the second screening is announced on November 1, 2021 (notice will be posted), the applicants' Japanese language ability and other documents will be reviewed, and the final result will be announced on January 7, 2022.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ 2nd stage of International Student Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2021 , Ngày 12 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have passed the JLPT (Japanese Language Proficiency Test) at the N2 level or higher, and the test must be conducted in December 2020 or July 2021.
The result of the first screening will be announced on December 1, 2021 (notice will be posted), and those who pass the first screening will proceed to the interview (second screening) on the above test date.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ EJU-based Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 2 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học This is an entrance examination based solely on the results of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) and documents submitted to the university. The university does not conduct its own examination.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take "Japanese" and one or more subjects other than "Japanese" are eligible. (Select one from "Science", "Japan and the World", or "Mathematics").
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The qualifications for application differ from other entrance examinations. Applicants must have the status of residence of "College Student" at the time of application, and the period of stay must be after April 30, 2022. Applicants who have completed the procedures for renewal at the time of application are eligible to take the examination.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học