Art and Design | Kyoto University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Art and Design | Kyoto University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Art and Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto University of the Arts, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art and Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都芸術大学 | Kyoto University of the Arts

  • Art and Design

Art and Design

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-8271
Địa chỉ liên hệ 2-116 Uryuyama, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0120-591-200
Fax 075-791-9146
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 690người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 97người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 64người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 64người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 1,320,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Amounts listed above are general examples. The Amounts differ depending on the departments and courses. Please refer to the Application guideline.
There are 8 types of examinations.
Comprehensive type selection: Class experience examination, 1st term (entry method, 2 days A schedule/B schedule)
Comprehensive type selection: Selection for International Students/Course selection type, 1st term/Class experience examination, 2nd term (2 days A schedule/B schedule)
General Selection: Course selection type, 2nd term/General Exam with result of EJU

For more details, please refer to "Kyoto University of Arts Application Guideline for International Students 2021". (You can download it from the university HP URL: https://www.kyoto-art.ac.jp/admission/exam/foreign_student/)
Khoa Fine and Applied Arts, Manga, Character Design, Information Design, Product Design, Spatial Design, Environmental Design, Film Production, Performing Arts, Creative Writing, Art Studies and Cultural Production, Art and Child Studies, Historical Heritage
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Course selection type, 1st term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học In order to take exam, select 1 or 2 subjects from "Japanese & English", Essay, Drawing still lives with pencils, or Drawing hands with pencils
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú - Those who take an exam of JLPT N2 level or higher on December 2019 or July 2020.
- The announcement of the results of the primary screening will be made on December 5, 2020 (notification posting), and the Japanese ability of the applicants who passed the primary screening as well as the documents to be submitted will be reviewed and the final judgement will be announced on January 8, 2021.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Course selection type, 2nd term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Select 1 or 2 subjects from "Japanese & English", Essay, Drawing still lives with pencils, or Drawing hands with pencils
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Those who take the N2 level or higher of JLPT in only December 2019 or July 2020.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Examined only by results of EJU and Documents that was submitted. There is no test at the university.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Those who take "Japanese" and one or more subjects other than "Japanese" are eligible. (Select one of "Science", "Japan and the World", "Mathematics")
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Eligibility for application is different from other entrance exams.
As an additional requirement, you must have a “College Student” status of residence at the time of application and have a period of staying after April 30, 2021.
Those who have completed the renewal procedure at the time of application can take the test.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học