Faculty of the Arts - On Campus | Kyoto University of the Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of the Arts - On Campus | Kyoto University of the Arts | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of the Arts - On Campus

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kyoto University of the Arts. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of the Arts (Correspondence Education) - OnlinehoặcNgành Faculty of the Arts - On Campus của Kyoto University of the Arts cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kyoto University of the Arts thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都芸術大学 | Kyoto University of the Arts

Liên hệ

Faculty of the Arts - On Campus

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-8271
Địa chỉ liên hệ 2-116 Uryuyama, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 0120-591-200
Fax 075-791-9146
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 2,289người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 133người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 324người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 324người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,320,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The above amounts are general examples. It varies depending on the department, the number of courses applied for, and the entrance examination, so please check the guidelines. There are seven entrance examinations: Comprehensive Selection (Entry Method): 1st stage of Trial Lesson Selection (3 dates: Schedule A, Schedule B, Schedule C), 2nd stage of Trial Lesson Selection (2 dates: Schedule A, Schedule B), Comprehensive Selection: 1st stage of International Student Selection, 1st stage of Subject Selection, 2nd stage of International Student Selection, General Selection: 2nd stage of Subject Selection, and EJU-based Selection. There are seven sessions in total. For details, please refer to "Kyoto University of Arts Application Guideline 2023". (You can download it from the website of Kyoto University of Arts URL: https://www.kyoto-art.ac.jp/admission/exam/foreign_student/ )
Khoa Fine and Applied Arts, Character Design, Information Design, Product Design, Spatial Design, Environmental Design, Film Production, Performing Arts, Creative Writing, Art Studies and Cultural Production, Art and Child Studies, Historical Heritage
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st stage of International Student Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 8 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2022 , Ngày 16 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have passed the JLPT (Japanese Language Proficiency Test) at the N2 level or higher, and the test must be conducted in December 2021 or July 2022.
The result of the first screening will be announced on September 16, 2022 (notice will be online), and those who pass the first screening will proceed to the interview (second screening) on the above test date. After the result of the second screening is announced on November 1, 2022 (notice will be posted), the applicants' Japanese language ability and other documents will be reviewed, and the final result will be announced on January 10, 2023.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 2nd stage of International Student Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2022 , Ngày 11 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have passed the JLPT (Japanese Language Proficiency Test) at the N2 level or higher, and the test must be conducted in December 2021 or July 2022.
The result of the first screening will be announced on November 30, 2022 (notice will be online), and those who pass the first screening will proceed to the interview (second screening) on the above test date.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ EJU-based Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học This is an entrance examination based solely on the results of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) and documents submitted to the university. The university does not conduct its own examination.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take "Japanese" and one or more subjects other than "Japanese" are eligible. (Select one from "Science", "Japan and the World", or "Mathematics").
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The qualifications for application differ from other entrance examinations. Applicants must have the status of residence of "College Student" at the time of application, and the period of stay must be after April 31, 2023. Applicants who are making procedures for renewal of visa at the time of application are eligible to take the examination.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học