Global Engagement | Kyoto University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Engagement | Kyoto University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Engagement

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kyoto University of Foreign Studies. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhhoặcNgành Global EngagementhoặcNgành Foreign Studies của Kyoto University of Foreign Studies cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kyoto University of Foreign Studies thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Global Engagement

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 615-8558
Địa chỉ liên hệ 6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 075-322-6035
Fax 075-322-6241
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 50người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 44người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 38người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 30người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 30người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 795,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 435,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Entrance Examination for International Students (for domestic residents in Japan): 35,000yen
Entrance Examination for International Students (overseas residents): 20,000yen
Khoa Department of Global Studies, Department of Global Tourism
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 1 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Department of Global Studies: Interview in English. Department of Global Tourism: Interview in Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the Remarks (1) below.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2017. The Department of Global Tourism is a Japanese language program and requires either a score of 200 or higher on the EJU Japanese language test (excluding writing) or a JLPT N2 pass after June 2017. However, both departments can also be applied with a "Letter of Evaluation" from the head of the educational institution (form prescribed by the university).

(1) Required only for the Department of Global Tourism. 200 points or higher in EJU Japanese (excluding writing) or JLPT N2 after June 2017. In addition, you can also apply with a "Certificate of Evaluation" (on a form prescribed by the university) from the head of an educational institution such as a high school, Japanese language school, or vocational school, certifying that your Japanese language ability is equivalent to or higher than the aforementioned Japanese language ability.

(2) One of the following scores after April 2017: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 710, TOEIC L&R S&W 1430, GTEC 4 skills 1118, TEAP PBT 4 skills 282, TEAP CBT 540, EIKEN CSE 2150, Cambridge English Proficiency Test 155. Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Department of Global Studies: Interview in English. Department of Global Tourism: Interview in Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the Remarks (1) below.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2017. The Department of Global Tourism is a Japanese language program and requires either a score of 200 or higher on the EJU Japanese language test (excluding writing) or a JLPT N2 pass after June 2017. However, both departments can also be applied with a "Letter of Evaluation" from the head of the educational institution (form prescribed by the university).

(1) Required only for the Department of Global Tourism. 200 points or higher in EJU Japanese (excluding writing) or JLPT N2 after June 2017. In addition, you can also apply with a "Certificate of Evaluation" (on a form prescribed by the university) from the head of an educational institution such as a high school, Japanese language school, or vocational school, certifying that your Japanese language ability is equivalent to or higher than the aforementioned Japanese language ability.

(2) One of the following scores after April 2017: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 710, TOEIC L&R S&W 1430, GTEC 4 skills 1118, TEAP PBT 4 skills 282, TEAP CBT 540, EIKEN CSE 2150, Cambridge English Proficiency Test 155. Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (overseas residents)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2022 ~ Ngày 22 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, The Department of Global Studies will conduct web-based interviews in English using Zoom. Web-based interview in Japanese via Zoom for the Department of Global Tourism, scheduled for January 15 and 22, 2022.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the Remarks (1) below.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2017. The Department of Global Tourism is a Japanese language program and requires either a score of 200 or higher on the EJU Japanese language test (excluding writing) or a JLPT N2 pass after June 2017. However, both departments can also be applied with a "Letter of Evaluation" from the head of the educational institution (form prescribed by the university). After web registration, please send all documents in PDF format as email attachments to the Admissions Center before mailing them from overseas.

(1) Required only for the Department of Global Tourism. 200 points or higher in EJU Japanese (excluding writing) or JLPT N2 after June 2017. In addition, you can also apply with a "Certificate of Evaluation" (on a form prescribed by the university) from the head of an educational institution such as a high school, Japanese language school, or vocational school, certifying that your Japanese language ability is equivalent to or higher than the aforementioned Japanese language ability.

(2) One of the following scores after April 2017: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 710, TOEIC L&R S&W 1430, GTEC 4 skills 1118, TEAP PBT 4 skills 282, TEAP CBT 540, EIKEN CSE 2150, Cambridge English Proficiency Test 155. Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (overseas residents), September Admission (Department of Global Studies only)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 5 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 6 năm 2022 ~ Ngày 18 tháng 6 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 6 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 7 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Web-based interview in English using Zoom, scheduled for June 11 and 18, 2022.
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2017. In addition, a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university) is also acceptable. After web registration, please send all documents in PDF format as email attachments to the Admissions Center before mailing them from overseas.

(1) One of the following scores after April 2017: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 710, TOEIC L&R S&W 1430, GTEC 4 skills 1118, TEAP PBT 4 skills 282, TEAP CBT 540, EIKEN CSE 2150, Cambridge English Proficiency Test 155. Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học