Khoa Đóng góp Quốc tế | Kyoto University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Đóng góp Quốc tế | Kyoto University of Foreign Studies | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Đóng góp Quốc tế

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kyoto University of Foreign Studies. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhhoặcNgành Khoa Đóng góp Quốc tếhoặcNgành Khoa Ngoại ngữ của Kyoto University of Foreign Studies cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kyoto University of Foreign Studies thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Khoa Đóng góp Quốc tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 615-8558
Địa chỉ liên hệ 6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 075-322-6035
Fax 075-322-6241
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 50người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 108người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 102người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 82người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 82người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 847,500 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 445,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Total amount for a first year student in 2023 will be 1,522,500 yen.
Admission fee: 230,000 yen
Tuition fee: 847,500 yen
Other expenses: 445,000 yen
Khoa Department of Global Studies, Department of Global Tourism
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Residents in Japan (Schedule A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 12 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 1 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Department of Global Studies: Interview in English. Department of Global Tourism: Interview in Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the Remarks (1) below.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Please see the Remarks (2) below.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2018. The Department of Global Tourism is a Japanese language program and requires either a score of 200 or higher on the EJU Japanese language test (excluding writing) or a JLPT N2 pass after June 2018. However, both departments can also be applied with a "Letter of Evaluation" from the head of the educational institution (form prescribed by the university).

(1) Required only for the Department of Global Tourism. 200 points or higher in EJU Japanese (excluding writing) or JLPT N2 after June 2018. In addition, you can also apply with a "Certificate of Evaluation" (on a form prescribed by the university) from the head of an educational institution such as a high school, Japanese language school, or vocational school, certifying that your Japanese language ability is equivalent to or higher than the aforementioned Japanese language ability.

(2) Required only for the Department of Global Studies. One of the following scores after April 2018: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 71, etc. (For others, see application guidelines.). Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Residents in Japan (Schedule B)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2023
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Department of Global Studies: Interview in English. Department of Global Tourism: Interview in Japanese.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the Remarks (1) below.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Please see the Remarks (2) below.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2018. The Department of Global Tourism is a Japanese language program and requires either a score of 200 or higher on the EJU Japanese language test (excluding writing) or a JLPT N2 pass after June 2018. However, both departments can also be applied with a "Letter of Evaluation" from the head of the educational institution (form prescribed by the university).

(1) Required only for the Department of Global Tourism. 200 points or higher in EJU Japanese (excluding writing) or JLPT N2 after June 2018. In addition, you can also apply with a "Certificate of Evaluation" (on a form prescribed by the university) from the head of an educational institution such as a high school, Japanese language school, or vocational school, certifying that your Japanese language ability is equivalent to or higher than the aforementioned Japanese language ability.

(2) Required only for the Department of Global Studies. One of the following scores after April 2018: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 71, etc. (For others, see application guidelines.). Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Residents in outside of Japan (Schedule A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 10 năm 2022 , Ngày 9 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 10 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 10 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Please see the Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the Remarks (1) below.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The "Interview" will be conducted online (Zoom) on October 8 or October 9, 2022. The university will designate the date and time. The interview will be conducted in English for the Department of Global Studies and in Japanese for the Department of Global Tourism.

The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2018. The Department of Global Tourism is a Japanese language program and requires either a score of 200 or higher on the EJU Japanese language test (excluding writing) or a JLPT N2 pass after June 2018. However, both departments can also be applied with a "Letter of Evaluation" from the head of the educational institution (form prescribed by the university).

Residents in outside of Japan (Schedule B)
Period of application: 5th to 18th January 2023 (Postmarked date is available.)
Examination date: 28th or 29th January 2023
Announcement of results: 1st February 2023
Deadline of admission procedures: 10th February 2023 (1st deadline)

(1) Required only for the Department of Global Tourism. 200 points or higher in EJU Japanese (excluding writing) or JLPT N2 after June 2018. In addition, you can also apply with a "Certificate of Evaluation" (on a form prescribed by the university) from the head of an educational institution such as a high school, Japanese language school, or vocational school, certifying that your Japanese language ability is equivalent to or higher than the aforementioned Japanese language ability.

(2) Required only for the Department of Global Studies. One of the following scores after April 2018: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 71, etc. (For others, see application guidelines.). Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Residents in outside of Japan (Only Department of Global Studies) Admission in September 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 6 năm 2023 , Ngày 11 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 7 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, The "Interview" will be conducted online (Zoom) on June 10 or June 11, 2023. (The date and time of the interview will be designated by the University.)
Thi tiếng Anh Please see the Remarks (1) below.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 62 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The Department of Global Studies is an English program and requires a certificate of English examination after April 2018. In addition, a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university) is also acceptable. After web registration on internet application system (The Admission Office), please send all documents in PDF format as email attachments to the Admissions Center before mailing them from overseas.

(1) One of the following scores after April 2018: TOEFL iBT 62, IELTS 5.0, TOEIC L&R 71, etc. (For others, see application guidelines.). Applicants may also submit a certificate of graduation or transcript from an English-speaking high school or international school, or a letter of evaluation from the head of an educational institution such as a high school or vocational school certifying English proficiency equivalent to the aforementioned (on a form prescribed by the university).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học