Khoa Ngoại ngữ | Kyoto University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Ngoại ngữ | Kyoto University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Ngoại ngữ

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto University of Foreign Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Khoa Đóng góp Quốc tếhoặcNgành Khoa Ngoại ngữ, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Khoa Ngoại ngữ

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 615-8558
Địa chỉ liên hệ 6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 075-322-6035
Fax 075-322-6241
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 12người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 43người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 31người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 21người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 21người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 795,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 445,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Total amount for a first year student in 2023 will be 1,470,000 yen.
Admission fee: 230,000 yen
Tuition fee: 795,000 yen
Other expenses: 445,000 yen
Khoa Department of Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Residents in Japan (Schedule A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Interview will be conducted in Japanese for 10 to 15 minutes.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese (excluding Writing)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần thi N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Results of EJU or JLPT are necessary. For details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Residents in Japan (Schedule B)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Interview will be conducted in Japanese for 10 to 15 minutes.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese (excluding Writing)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần thi N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Results of EJU or JLPT are necessary. For details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Residents in outside of Japan (Schedule A)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2023 , Ngày 22 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 10 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Online Interview will be conducted in Japanese for 10 to 15 minutes.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese (excluding Writing)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần thi N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Results of EJU or JLPT are necessary. For details, please refer to application guidelines.

There is also Residents in outside of Japan (Schedule B)
Information is the same of Schedule A without the followings.

Period of application: 5th to 12th January 2024 (Postmarked date is available.)
Examination date: 20th or 21st January 2024
Announcement of results: 24th January 2024
Deadline of admission procedures: 31st January 2024

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học