Regional Policy | Aichi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Regional Policy | Aichi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Regional Policy

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành International CommunicationhoặcNgành LawhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Modern Chinese StudieshoặcNgành Regional Policy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

愛知大学 | Aichi University

Regional Policy

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 453-8777
Địa chỉ liên hệ 4-60-6 Hiraike-cho, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ International Exchange Office
Điện thoại 052-564-6116
Fax 052-564-6216
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2024)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 6người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 504,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 240,000 Yên (Niên khóa 2025)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú For Food, Agriculture and Environment course, 70,000 yen as
a practical training fee (at the 2nd and 3rd year) is required.
Khoa Regional Policy
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 2 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 3 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học