Information Sciense | Aichi Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Information Sciense | Aichi Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Information Sciense

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aichi Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Information SciensehoặcNgành Manegement, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

愛知工業大学 | Aichi Institute of Technology

Information Sciense

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 470-0392
Địa chỉ liên hệ 1247 Yachigusa, Yakusa-cho, Toyota-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0565-48-8121
Fax 0564-48-0024
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 870,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 47,650 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú For privately financed international students, 50% of Admission Fee and Tuition Fee for general students is reduced after the admission. If you submit documents of declination to enter the university, fees other than Admission fee are returnable. For details, see the admission guidebook for successful candidates.
Khoa Information Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 11 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Hóa học
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For Media Information Major at Department of Information Science, you can also apply with Japanese, General Subject, and Mathematics 1. For details, see the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học