Science and Technology | Shizuoka Institute of Science and Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Science and Technology | Shizuoka Institute of Science and Technology | JPSS,...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka Institute of Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Science and TechnologyhoặcNgành Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

静岡理工科大学 | Shizuoka Institute of Science and Technology

Science and Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 437-8555
Địa chỉ liên hệ 2200-2 Toyosawa, Hukuroi-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Admission and PR Promotion Section
Điện thoại 0538-45-0115
Fax 0538-45-0110
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 13người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 13người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 750,000 Yên (Niên khóa 2024)
Ghi chú Tuition above has already been reduced for international students. Original tuition is 1,240,000 yen.
Khoa Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Materials and Life Science, Architecture, Civil Engineering
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Chọn 1 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Science subjects are designated by each department. For Department of Materials and Life Science, select 1 subject from Physics, Chemistry, or Biology. For other Departments, please take Physics.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Vật lý, Chọn 1 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Science subjects are designated by each department. For Department of Materials and Life Science, select 1 subject from Physics, Chemistry, or Biology. For other Departments, please take Physics.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học