School of Life and Environmental Science | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Life and Environmental Science | Azabu University | JPSS, trang chu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Life and Environmental Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Azabu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of Life and Environmental Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

麻布大学 | Azabu University

School of Life and Environmental Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-5201
Địa chỉ liên hệ 1-17-71 Fuchinobe, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ PR Division
Điện thoại 042-769-2032
Fax 042-850-2505
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 1,500,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 74,660 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú After you pass, be sure to pay the “admission fee” within the deadline for admission.
The admission fee will be returned to Azabu University Admission Division by 17:00 (must arrive (by mail or bring)) on March 31, 2020 (Tuesday) of the admission withdrawal deadline.
Khoa Medical Technology, Food and Life Science, Environmental Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Examination (1st): School of Life and Environmental Science A Schedule
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 01 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Science: "Chemistry / Chemistry", "Biology / Biology", Math: "Mathematics I · A · II", English: "Communication English I · II · III, English Expression I · II", choose two subjects from 4 subjects above at the exam site.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Questions of the examination is in Japanese. You must answer in Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Examination (1st): School of Life and Environmental Science B Schedule
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 02 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Science: "Chemistry / Chemistry", "Biology / Biology", Math: "Mathematics I · A · II", English: "Communication English I · II · III, English Expression I · II", choose two subjects from 4 subjects at the exam site.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Questions of the examination is in Japanese. You must answer in Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Examination (2nd) :School of Life and Environmental Science *You can take both of 1st and 2nd examination.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, English: "Communication English I, II, III, English Expression I, II", Mathematics: "Mathematic I, A, II", Science: "Chemistry Basics / Chemistry", "Biological Basics / Biologicals" choose two subjects form 4 subjects at the exam site. At the exam site
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Questions of the examination is in Japanese. You must answer in Japanese.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 08 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học