School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Veterinary Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Azabu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of Life and Environmental Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

麻布大学 | Azabu University

School of Veterinary Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-5201
Địa chỉ liên hệ 1-17-71 Fuchinobe, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ PR & IR Office
Điện thoại 042-769-2032
Fax 042-850-2505
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 5người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 1,250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 1,077,740 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú Department of Veterinary Medicine is 6 years course, and Department of Animal Science and Biotechnology is 4years course. Amounts of fees above are for the latter. There is not special examination for international students. You must pay Admission fee within the period of enrollment procedures. You must pay tuition and others in one or two times a year. If you have a special reason, pronging of payments are acceptable. For refunding of Admission fee, please make procedures to cancel the enrollment by 17:00 29th March 2019. Documents must be arrived to the office on or before 17:00 of the day by post or yourself.
There is not a special lecture for international students and all lectures are conducted in Japanese. You can request documents about "Certificate of Eligibility" before your admission if you paid fees by the designated date and permission of admission is delivered. Tuition and other fees differ to departments.
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigner (Department of Veterinary Medicine)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 11 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn, As Science, select Biology or Chemistry.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, If you submit a research report of a Japanese high school, EJU is not necessary.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú Documents to verify your proficiency of Japanese language (For an example, results of EJU) is required. If you submit a research report of a Japanese high school, the documents are not necessary. If Documents are written in other languages than English or Japanese, you must put English or Japanese translation notarized by your school or embassy. Japanese proficiency is necessary after the admission. For details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigner (Department of Animal Science and Biotechnology)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn, Answers must be in Japanese. As Science, select Biology or Chemistry.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, If you submit a research report of a Japanese high school, EJU is not necessary.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú Documents to verify your proficiency of Japanese language (For an example, results of EJU) is required. If you submit a research report of a Japanese high school, the documents are not necessary. If Documents are written in other languages than English or Japanese, you must put English or Japanese translation notarized by your school or embassy. Japanese proficiency is necessary after the admission. For details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 04 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, As Science, select Biology or Chemistry. For details, please refer to application guidelines.
Ghi chú Japanese proficiency is necessary after the admission. For details, please refer to application guidelines.
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, As Science, select Biology or Chemistry.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Questions of Examination is Japanese. You must answer in Japanese. Japanese proficiency is necessary after the admission.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, As Science, select Biology or Chemistry.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Questions of Examination is Japanese. You must answer in Japanese. Japanese proficiency is necessary after the admission.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 08 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 08 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, As Science, select Biology or Chemistry.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Questions of Examination is Japanese. You must answer in Japanese. Japanese proficiency is necessary after the admission.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 08 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học