School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thôn...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Veterinary Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Azabu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of Life and Environmental Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

麻布大学 | Azabu University

School of Veterinary Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-5201
Địa chỉ liên hệ 1-17-71 Fuchinobe, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions and PR Division
Điện thoại 042-769-2032
Fax 042-850-2505
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 2,250,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 69,740 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The Faculty of Veterinary Medicine has a six-year "Department of Veterinary Medicine" and a four-year "Department of Applied Animal Science and Biotechnology," and will open a new four-year "Department of Veterinary Nursing and Health Science" in April 2024. There is not a special examination for international students. The fees above except for the "Application Fee" and "Admission Fee," are those of the Department of Veterinary Medicine, and are listed as "Tuition per year = First Year Tuition (excluding the Admission Fee)" and "Other Expenses = Other costs". If the "Notification of Withdrawal" is received by the Admissions and PR Division of Azabu University no later than 5:00 p.m. on Friday, March 29, 2024 (by mail or in person), the amount paid, excluding the admission fee, will be refunded. In addition, tuition and other fees for the following year will be paid in annual or semi-annual installments, and in special circumstances, deferment of payment may be granted for a certain period of time upon request. After admission, the same system of study will apply to all students regardless of which examination category they enter. All entrance examinations are conducted in Japanese. Application for "Certificate of Eligibility" documents can be made prior to enrollment after the payment of the entrance fee is made by the date indicated in the entrance examination guideline, and after the university issues a letter of admission. Tuition, fees, etc. differ depending on the department. 
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Nursing and Health Science, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students (Department of Veterinary Medicine)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn, Please see "Remarks" below.*1
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see "Remarks"below.*2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You need documents to prove your academic ability in Japanese. Ex.) "JLPT", "EJU", etc. If the document is written in other language than Japanese or English, translate it into Japanese or English, and certified that the content is the same as the original. Please certify at your high school or embassy etc. and attach it. Japanese language proficiency is required after admission to study at the university. *In addition, please refer to the Application guidelines 2024 for details.
If you are applying from outside Japan, your application documents must arrive by the deadline.

*1
English: "Communication English I · English Expression I", Mathematics: "Mathematics I · A (only number and probability of cases)", Science: Choose one subject from "Basic Biology" or "Basic Chemistry" and answer. A total of three subjects are to be taken.

*2
If the documents to be submitted are not in Japanese or English, such as the results of JLPT or the Japanese as a Foreign Language section of EJU, they should be translated into Japanese or English and attached with proof from the applicant's high school or embassy that the translation is identical to the original, and attach it. Japanese language proficiency is required after admission to study at the university. *In addition, please refer to the Application guidelines 2024 for details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Department of Veterinary Nursing and Health Science, Department of Animal Science and Biotechnology)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the "Remarks".*1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You need documents to prove your academic ability in Japanese. Ex.) "JLPT", "EJU", etc. If the document is written in other language than Japanese or English, translate it into Japanese or English, and certified that the content is the same as the original. Please certify at your high school or embassy etc. and attach it. Japanese language proficiency is required after admission to study at the university. *In addition, please refer to the Application guidelines 2024 for details.
If you are applying from outside Japan, your application documents must arrive by the deadline.

*1
Documents to verify Japanese language proficiency are necessary such as the results of JLPT or the Japanese as a Foreign Language section of EJU, If the documents to be submitted are not in Japanese or English, they should be translated into Japanese or English and attached with proof from the applicant's high school or embassy that the translation is identical to the original, and attach it. Japanese language proficiency is required after admission to study at the university. *In addition, please refer to the Application guidelines 2024 for details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance examination (1st): Department of Veterinary Medicine
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2024 , Ngày 7 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks"*1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In all subjects of the university's original examination, answers must be given according to the instructions of the questions (in Japanese). For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants required to understand all classes, reading and writing by Japanese.
*Please request the “Application guidelines 2024” and make sure for the details.
If you are applying from outside Japan, your application documents must arrive by the deadline.

*1
On February 3, 2024, examinees will be required to take the following subjects at the examination site: English: "Communicative English I, II, III, English Expression I, II"; Mathematics: "Mathematics I, A, II, B (only "Number Series" and "Vector")"; Science: "Basic Biology/Biology" or "Basic Chemistry/Chemistry".
On February 7, 2024, examinees will be required to take three subjects at the examination site: English: "Communicative English I, II, III, English Expression I, II", Mathematics: "Mathematics I, A, II", Science: "Basic Biology, Basic Biology", "Basic Chemistry, Basic Chemistry". (Total of 3 subjects to be taken) 
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Nursing and Health Science, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (1st): Department of Veterinary Nursing and Health Science, Department of Animal Science and Biotechnology
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2024 ~ Ngày 7 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks"below.*1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In all subjects of the university's original examination, answers must be given according to the instructions of the questions (in Japanese). For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants are required to understand all classes, reading, and writing in Japanese.
*Please request the “Application guidelines 2024” and make sure for the details.
If you are applying from outside Japan, your application documents must arrive by the deadline.


*1
Conducted on January 30, February 4, February 5, and February 7, 2024 English: "Communicative English I, II, III, English Expression I, II"; Mathematics: "Mathematics I, A, II"; Science: "Basic Biology, Biology"; "Basic Chemistry, Chemistry") Basic Biology/Biology", "Basic Chemistry/Chemistry
Two subjects are to be selected at the examination site.

Conducted on February 6, 2024 Comprehensive
English: "English I, II, English Expression I"; Mathematics: "Mathematics I, A (only "Number of cases and Probability"), II (only "Exponential and Logarithmic Functions")"; Science: "Basic Biology" and "Basic Chemistry"
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd): Department of Veterinary Medicine *The schedule below is for the application for the 2nd period. In case of applying both periods, schedule is the same of the 1st period.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks" below. *1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In all subjects of the university's original examination, answers must be given according to the instructions of the questions (in Japanese). For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants are required to understand all classes, reading, and writing in Japanese.
*Please request the “Application guidelines 2024” and make sure for the details.
If you are applying from outside Japan, your application documents must arrive by the deadline.

*1
English: "Communication English I, II, III, English Expression I, II", Mathematics: "Mathematic I, A, II, B (only for sequence and vector)", Science: "Basic Biology and Biology" or "Chemistry" at the examination site. In total, applicants must take 3 subjects.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd): Departments of Veterinary Nursing and Health Science, Animal Science and Biotechnology *The schedule below is for the application for II period. In case of applying both periods, schedule is the same of the 1st period.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks" below. *1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In all subjects of the university's original examination, answers must be given according to the instructions of the questions (in Japanese). For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants are required to understand all classes, reading, and writing in Japanese.
*Please request the “Application guidelines 2024” and make sure for the details.
If you are applying from outside Japan, your application documents must arrive by the deadline.

*1
English: "Communication English I, II, III, English Expression I, II", Mathematics: "Mathematic I, A, II", Science: "Basic Biology and Biology" or "Basic Chemistry and Chemistry" at the examination site. In total, applicants must take 2 subjects.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học