School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Veterinary Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Azabu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of Life and Environmental Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

麻布大学 | Azabu University

School of Veterinary Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-5201
Địa chỉ liên hệ 1-17-71 Fuchinobe, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ PR Division
Điện thoại 042-769-2032
Fax 042-850-2505
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 2,250,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 77,740 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú Department of Veterinary Medicine is 6 years course, and Department of Animal Science and Biotechnology is 4 years course. Amounts of fees above are for Department of Veterinary Medicine. There is not special examination for international students. You must pay Admission fee within the period of enrollment procedures. You must pay tuition and others in once or twice a year. If you have a special reason, pronging of payments are acceptable. For refunding of Admission fee, please make procedures to withdraw the enrollment by 5 p.m. March 31, 2021. Documents must be arrived at the admission office (either by postal mail or handover) on the application deadline.
There is not a special lecture for international students and all lectures are conducted in Japanese. You can request documents about "Certificate of Eligibility" before your admission if you paid fees by the designated date and permission of admission is delivered. Tuition and other fees differ depending on the department.
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students (Department of Veterinary Medicine)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn, Please see "Remarks" below.*1
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see "Remarks"below.*2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú *You need documents to prove your academic ability in Japanese. Ex.) If the documents submitted as "JLPT" or "EJU". If that language were not in Japanese or English, translate into Japanese or English, and certified that content is the same as the original. Please certify at your high school or embassy etc. and attach it. Japanese language proficiency is required after admission for study at the university. *In addition, please refer to Application guideline for details.

*1
The answer method depends on the question. English: "Communication English I · English Expression I", Mathematics: "Mathematics I · A (only number and probability of cases)", Science: Choose one subject from "Bio-based" or "Chemical-based" and answer.

*2
You need documents to prove your academic ability in Japanese. Ex.) If the documents submitted as "JLPT" or "EJU". If that language were not in Japanese or English, translate into Japanese or English, and certified that content is the same as the original. Please certify at your high school or embassy etc. and attach it. Japanese language proficiency is required after admission for study at the university. *In addition, please refer to Application guideline for details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigner (Department of Animal Science and Biotechnology)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn, Please see "Remarks"below. *1
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please see the "Remarks".*2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú *You need documents to prove your academic ability in Japanese. Ex.) If the documents submitted as "JLPT" or "EJU". If that language were not in Japanese or English, translate into Japanese or English, and certified that content is the same as the original. Please certify at your high school or embassy etc. and attach it. Japanese language proficiency is required after admission for study at the university. *In addition, please refer to Application guideline for details.

*1
English: "Communication English I-English Expression I", Mathematics: "Mathematic I · A (only number and probability of cases)", Science: Choose one subject from "Bio-based" or "Chemical-based" and answer.

*2
You need documents to prove your academic ability in Japanese. Ex.) If the documents submitted as "JLPT" or "EJU". If that language were not in Japanese or English, translate into Japanese or English, and certified that content is the same as the original. Please certify at your high school or embassy etc. and attach it. Japanese language proficiency is required after admission for study at the university. *In addition, please refer to Application guideline for details.

Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Entrance examination (1st): Department of Veterinary Medicine
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks"*1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In university’s original exams, questions and answers for all subjects will be answered in Japanese. For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants required to understand all classes, reading and writing by Japanese.
*Please request the “Application guidelines 2021” and make sure for the details.

*1
Science: Select one subject from "Bio-basics / Biology" or "Chemical-basics / Chemistry", Mathematics: "Mathematics I, A, II, B (sequences and vectors only)", English: "Communication I, II, III, English Expression I, II ".

Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (1st): Department of Animal Science and Biotechnology
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks"below.*1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In university’s original exams, questions and answers for all subjects will be answered in Japanese. For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants required to understand all classes, reading and writing by Japanese.
*Please request the “Application guidelines 2021” and make sure for the details.


*1
English: "Communication English I, II, III, English Expression I, II", Mathematics: "Mathematic I, A, II", Science: "Bio-basics / Biology" or "Chemical-basics / Chemistry" 1 subject test Choice at the venue.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd): Department of Veterinary Medicine *The following schedule is for the case of applying 1st and 2nd examination. The schedule below is for the application for II period.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, English: "Communication English I, II, III, English Expression I, II", Mathematics: "Mathematic I, A, II, B (only for sequence and vector)", Science: "Bio-based ・ Organism" or "Chemical-based ・ One subject from “Chemistry” is selected at the exam site.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In university’s original exams, questions and answers for all subjects will be answered in Japanese. For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants required to understand all classes, reading and writing by Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (2nd): Department of Animal Science and Biotechnology *The following schedule is for the case of applying 1st and 2nd examination. The schedule below is for the application for II period.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 2 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 3 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Please see "Remarks" below. *1
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In university’s original exams, questions and answers for all subjects will be answered in Japanese. For the Japanese proficiency, there is no special program at the university so that applicants required to understand all classes, reading and writing by Japanese.


*1
English: "Communication English I · II · III, English Expression I · II", Mathematics: "Mathematics 1 · A · II · B (Sequences and Vectors Only)" or Science: "Bio-based ・ Organism" or "Chemical-based ・ One subject from “Chemistry” choose two subjects at the exam site.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học