School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Veterinary Medicine | Azabu University | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Veterinary Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Azabu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of Life and Environmental Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

麻布大学 | Azabu University

School of Veterinary Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-5201
Địa chỉ liên hệ 1-17-71 Fuchinobe, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ PR & IR Office
Điện thoại 042-769-2032
Fax 042-850-2505
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 1,077,740 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú 本学は,獣医学部に6年制「獣医学科」(納入金記載は獣医学科分)と4年制「動物応用科学科」があります。「留学生」の名称の付く入試は存在しません。「入学金」は,入学手続き期間内に必ず納入してください。授業料=学納金,諸費用=その他の経費を表記しています。また,授業料等は1年分又は半年分ごとの支払いとなり,特別の事情がある場合は,申し出により,一定期間徴収猶予が認められます。入学金は,入学辞退手続締切日時の2018年3月30日17:00(必着(郵送又は持参)までに麻布大学入試課に申し出ること。
※動物応用科学科に係る入学金・授業料・諸費用は異なりますので募集要項で御確認願います。
入学後は,どの試験区分での入学学生であっても,同じ修学体系となります。なお,「外国人特別入学試験」「一般入学試験」に出願可能です.出題書類は全て日本語です。「在留資格認定証明書類」に関する書類の申請は,入学時納付金を入試要項に記載の期日までに納入し,本学の入学許可書が発行された時点で,入学前に申請することができます。学科によって授業料,諸費用等が異なります。   
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for foreigner (Department of Veterinary Medicine)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn, 解答方法は設問による。英語:「コミュニケーション英語Ⅰ・英語表現Ⅰ」,数学:「数学Ⅰ・A(場合の数と確率のみ)」,理科:「生物基礎」又は「化学基礎」から1科目選択して解答。
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 日本語能力を証明する書類(様式任意)は,例)日本語能力試験等。日本の高等学校又は中等教育学校の調査書を提出する者は不要。
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú For details, see the application guideline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for foreigner (Department of Animal Science and Biotechnology)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn, Candidate must answer in Japanese. Depend on the question, candidate must answer in English.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Candidate must submit any document which required.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú For details, see the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 03 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Candidate must answer in Japanese. Depend on the question, candidate must answer in English.
Ghi chú For details, see the application guidelines.
Khoa Department of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Biotechnology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 01 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, 補足説明 英語:「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,英語表現Ⅰ・Ⅱ」,数学:「数学Ⅰ・A・Ⅱ」,理科:「生物基礎・生物」又は「化学基礎・化学」のどちらか1科目試験会場で選択。
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, see the application guideline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 3 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, 補足説明 英語:「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,英語表現Ⅰ・Ⅱ」,数学:「数学1・A・Ⅱ・B(数列とベクトルのみ)」,理科:「生物基礎・生物」又は「化学基礎・化学」から1科目を試験会場で選択。
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You need ability to understand in Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 09 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 2 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 09 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 3 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, 補足説明 英語:「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,英語表現Ⅰ・Ⅱ」,数学:「数学1・A・Ⅱ・B(数列とベクトルのみ)」又は理科:「生物基礎・生物」又は「化学基礎・化学」から1科目を試験会場で選択。計2科目受験。
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You need ability to understand in Japanese.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học