Music | Musashino Academia Musicae | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Musashino Academia Musicae | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Musashino Academia Musicae, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

武蔵野音楽大学 | Musashino Academia Musicae

  • Music

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 176-8521
Địa chỉ liên hệ 1-13-1 Hazawa, Nerima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Division
Điện thoại 03-3992-1119
Fax 03-3991-7599
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 16người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 29người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 13người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 1,390,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 680,000 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú Amounts of all above are for Department of Music Performance.

Tuition fee of Department of Music Studies is 1360000 yen per year.
The application fee, admission fee, and other expenses are the same of Department of Music Performance.
Khoa Music Performance, Music Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2020 , Ngày 6 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks.
Thi tiếng Anh For applicants of Musicology course at Department of Music Studies must make translation from English to Japanese. For other courses, there is not English subject.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Practical skill test (every course at Department of Music Performance and Department of Music Studies), Essay (courses of Musicology, Music Education, Art Management, Open Major System at Department of Music Studies), Oral examination (courses of Composition, Musicology, Music Education, Art Management, Open Major System at Department of Music Studies), Translation from English to Japanese (Musicology course at Department of Music Studies)

There is not the designated level of JLPT. However, applicants will be examined to have Japanese proficiency equivalent to N2 of JLPT by an essay (to submit at application) and interview.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học