Music | Musashino Academia Musicae | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Musashino Academia Musicae | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Musashino Academia Musicae, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

武蔵野音楽大学 | Musashino Academia Musicae

  • Music

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 176-8521
Địa chỉ liên hệ 1-13-1 Hazawa Nerima-ku Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Division
Điện thoại 03-3992-1119
Fax 03-3991-7599
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 5người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,700,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 410,000 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú This tuition fee is for Department of performance. Tuition fee for Department of music Integration is 1670000yen.
Except for tuition fee is same with Department of Performance.
Khoa Music Performance, Music Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2017 , Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 8 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Practical Skill Test (for Departments of Instrumental Music, Vocal, Composition and Musicology), Essay for a theme, Oral Examination, Translation from English to Japanese (for Department of Musicology)
Thi tiếng Anh For Department of Musicology, there is Translation from English to Japanese. For other courses, there is not English examination.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học