Music | Musashino Academia Musicae | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Musashino Academia Musicae | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Musashino Academia Musicae, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

武蔵野音楽大学 | Musashino Academia Musicae

  • Music

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 176-8521
Địa chỉ liên hệ 1-13-1 Hazawa, Nerima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Division
Điện thoại 03-3992-1119
Fax 03-3991-7599
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 13người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 11người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 24người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 1,390,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 680,000 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú Amounts of all above is for Department of Music Performance.

Tuition fee of Department of Music Studies is 1360000 yen per year.
For the application fee, admission fee, and other expenses are the same as the Music Performance department.
Khoa Music Performance, Music Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Practical Skill Test (Every courses of Departments of Music Performance and Music Studies), Short Essay for a theme (Musicology course), Oral Examination (Composition and Musicology course), Translation from English to Japanese (Musicology course)
Thi tiếng Anh For Musicology course of Departments of Music Studies, there is Translation from English to Japanese. For other courses, there is not English examination.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học