Music | Tokyo College of Music | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Tokyo College of Music | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo College of Music, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京音楽大学 | Tokyo College of Music

  • Music

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 153-8622
Địa chỉ liên hệ 1-9-1 Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Section
Điện thoại 03-6455-2754
Fax 03-6455-2774
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 9người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 34người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 36người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 38,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 1,487,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 525,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú For Composition Major (Music Media course), tuition fee is 1,577,000 yen.
Khoa Music
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 10 năm 2022 ~ Ngày 30 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 11 năm 2022 , Ngày 16 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Tiểu luận, Phỏng vấn, Musical grammar, Hearing, Singing, Practical skill test
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học