Political Science and Economics | Kokushikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Political Science and Economics | Kokushikan University | JPSS, trang chuyên ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Political Science and Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kokushikan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Political Science and EconomicshoặcNgành Physical EducationhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Asia 21hoặcNgành Business, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

国士舘大学 | Kokushikan University

Political Science and Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 154-8515
Địa chỉ liên hệ 4-28-1 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-5481-3211
Fax 03-5481-3210
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 25người (Niên khóa 2025)
Số người thi tuyển 56người (Niên khóa 2024)
Số người trúng tuyển 25người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 730,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 13,940 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The above number of students, the application request method, and the amount do not apply to the transfer examination.
Admission Capacity (25) includes the 1st and 2nd Examinations for Returnees Students from abroad.
Khoa Political Science and Public Administrative, Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 10 tháng 1 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2023
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The total score for EJU at the 2nd exam in 2023 or 1st exam in 2024 "Japanese (Reading comprehension, Listening
and Listening-reading comprehension)" must be 200 or higher.

For details please check the admission guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 4 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2024
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The total score for EJU in 2024 "Japanese (Reading comprehension, Listening
and Listening-reading comprehension)" must be 200 or higher.

For details please check the admission guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Transfer Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 10 tháng 1 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Special subjects for each desired department.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The total score for EJU at the 2nd exam in 2023 or 1st exam in 2024 "Japanese (Reading comprehension, Listening
and Listening-reading comprehension)" must be 200 or higher,
or you must have taken N2 or N1 of JLPT at the 2nd exam in 2023 or 1st exam in 2024.

For details please check the admission guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học