Human Ecology | Wayo Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Ecology | Wayo Women's University | JPSS, trang chuyên về thôn...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Human Ecology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Wayo Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Human EcologyhoặcNgành Global Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

和洋女子大学 | Wayo Women's University

Human Ecology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 272-8533
Địa chỉ liên hệ 2-3-1 Kounodai, Ichikawa-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admission and PR Center
Điện thoại 047-371-1127
Fax 047-371-1185
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2024)
Ghi chú Tuition fee differs depending on the departments.
Khoa Department of Fashion and Art, Department of Health and Nutrition, Department of Home Economics and Social Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ chỉ có thể photocopy hoặc xem trực tiếp tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International students (Term 1)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must at least have taken N2 (level2) of JLPT or 200 points on Japanese of EJU (excluding Writing).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International students (Term 2)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 14 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must at least have taken N2 (level2) of JLPT or 200 points on Japanese of EJU (excluding Writing).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học