The University of Electro Communications | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The University of Electro Communications | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > The University of Electro Communications

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Electro Communications, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Informatics and Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Quốc lập

電気通信大学 | The University of Electro Communications

The University of Electro Communications Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học