Higashi Nippon International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Higashi Nippon International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Higashi Nippon International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Higashi Nippon International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Economics and ManagementhoặcNgành Faculty of Health and Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Tư lập

東日本国際大学 | Higashi Nippon International University

Higashi Nippon International University Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 7người (Niên khóa 2022) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 100,000 Yên (Niên khóa 2023) 720,000 Yên (Niên khóa 2023) 37 Aza Suganezawa, Tairakamata, Iwaki-shi, Fukushima
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 25,000 Yên (Niên khóa 2023) 100,000 Yên (Niên khóa 2023) 720,000 Yên (Niên khóa 2023) 37 Aza Suganezawa, Tairakamata, Iwaki-shi, Fukushima

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học