Education | Wakayama Shin-ai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Education | Wakayama Shin-ai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Wakayama Shin-ai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Wakayama  / Tư lập

和歌山信愛大学 | Wakayama Shin-ai University

  • Education

Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 640-8022
Địa chỉ liên hệ 1 Sumiyosi-machi, Wakayama-shi, Wakayama
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 073-488-3120
Fax 073-488-3203
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 33,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 840,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 360,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú Admission fee is not refundable.
Khoa Childhood Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 6
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Selection 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Phỏng vấn, There are 2 subjects type and 3 subjects type.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must make an inquiry to Admission Office (tel: 073-488-3120) before the application period.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Selection 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Tiểu luận, Phỏng vấn, Please select 1 subject from 4 subjects.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must make an inquiry to Admission Office (tel: 073-488-3120) before the application period.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Selection 3rd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 3 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 05 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học