Business | Japan University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business | Japan University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan University of Economics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本経済大学(東京渋谷キャンパス) | Japan University of Economics

  • Business

Business

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 150-0031
Địa chỉ liên hệ 24-5 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 0120-428-301
Fax 03-3463-4133
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 180người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 302người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 285người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 839người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 510,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 343,300 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Department of Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination by Recommendation of Principals (1st to 6th)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 19 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must submit certificate of EJU, JLPT or others to prove Japanese proficiency.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The application requirements for the school principal recommendation entrance exam are as follows;
1. You must meet application qualification.
2. You must be expected to graduate from a school in March 2025, and must get recommendation of a principal of the school.
3. Rate of attendance at the school must be 90% or higher
4. You cannot apply to another university.

*The school principal recommendation entrance examination is carried out from the 1st term to the 6th term, and each procedure has a deadline. Please check the details on application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination by Recommendation of Teachers (1st to 6th)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 19 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Submitting documents that is showing the current Japanese language proficiency, such as the EJU and the JLPT is required.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú The application requirements for the teacher recommendation entrance exam are as follows;
1. You must meet application qualification.
2. You must be expected to graduate from a school in March 2025, and must get recommendation of a principal or a teacher of the school.
3. Rate of attendance at the school must be 80% or higher.
4. You cannot apply to another university.

*The school teacher recommendation entrance examination is carried out from the 1st term to the 6th term, and each procedure has a deadline. Please check the details on application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination 1st to 6th
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 19 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú The application requirements for general admissions are as follows;

[Test type A]
Those who meets application qualification.
[Test type B]
1. Those who meet the application qualifications.
2. Those who can submit the original transcripts of EJU (Japanese) or JLPT being taken within 3 years

*The school principal recommendation entrance examination is carried out from the 1st term to the 6th term, and each procedure has a deadline. Please check the details on application guidelines.
Khoa Department of Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Scholarship Students (1st and 2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 2 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú The application requirements for the special entrance examination are as follows;
1 Those who meet the application qualification of the university.

We will employ people with grades above the standard set by the university.
All applicants are exempted from the entrance fee, and can receive a two or four-year tuition fee exemption depending on the pass classification.
For details, please check the entry entrance examination requirements.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General type of selection for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 15 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 19 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Submitting an Entry sheet in Japanese language is required.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú The application requirements for the International Student AO Entrance Examination are as follows.
1 Those who meet the application qualification of the university.
2 Those who are able to strongly demonstrate their individuality on the entry sheet.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Transfer and Graduates
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 29 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For details, please refer to application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học