Computer Science and Engineering | The University of Aizu | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Computer Science and Engineering | The University of Aizu | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Computer Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Aizu, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Computer Science and Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Công lập

会津大学 | The University of Aizu

  • Computer Science and Engine...

Computer Science and Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 965-8580
Địa chỉ liên hệ Tsuruga, Ikkimachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Recruitment Section for Students
Điện thoại 0242-37-2723
Fax 0242-37-2526
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 33người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 20người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 37người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 27người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 564,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 520,800 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 79,380 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú 282,000 yen for the entrance fee if the applicant, or the applicant's spouse or relative of the first degree, has resided in Fukushima Prefecture for one year prior to the date of the applicant's entrance.
Khoa Computer Science and Engineering
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ ICT Global program courses conducted in English (General selection) 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 3 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 4 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 5 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học