Software and Information Technology | Aomori University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Software and Information Technology | Aomori University | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Software and Information Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aomori University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Administration and ManagementhoặcNgành SociologyhoặcNgành Software and Information TechnologyhoặcNgành Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aomori  / Tư lập

青森大学 | Aomori University

Software and Information Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 030-0943
Địa chỉ liên hệ 2-3-1 Kobata, Aomori-shi, Aomori
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 017-738-2001
Fax 017-738-0143
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 3người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 3người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 980,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 104,660 Yên (Niên khóa 2021)
Khoa Software and Information Technology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection for International Student/Comprehensive Selection for Specific Area Undergraduate International Student
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Tokyo Campus will conduct its own exam.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Toán 1 hoặc Toán 2, Those who have not taken the EJU mathematics will be given a mathematics written test (60 minutes) on the interview day.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The comprehensive selection of undergraduate students in a specific area is for those who want to enroll on the Tokyo campus.

Applicants will be notified of the exam date directly by phone.
Please refer to the application guidelines for details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Designated school recommendation type selection / Designated school recommendation type selection in a specific area
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Tokyo Campus will conduct its own exam.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The comprehensive selection of undergraduate students in a specific area is for those who want to enroll on the Tokyo campus.

Applicants will be notified of the exam date directly by phone.
Please refer to the application guidelines for details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General selection /General selection for International students in a specific area
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tokyo Campus will conduct its own exam.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Toán 1 hoặc Toán 2, Those who have not taken the EJU mathematics will be given a mathematics written test (60 minutes) on the interview day.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The comprehensive selection of undergraduate students in a specific area is for those who want to enroll on the Tokyo campus.

Applicants will be notified of the exam date directly by phone.
Please refer to the application guidelines for details.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học