Movies | Japan Institute of the Moving Image | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Movies | Japan Institute of the Moving Image | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Movies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Institute of the Moving Image, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Movies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

日本映画大学 | Japan Institute of the Moving Image

  • Movies

Movies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 215-0004
Địa chỉ liên hệ 1-16-30 Manpuku-ji, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 044-951-2511
Fax 044-951-2681
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 25người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 82người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 121người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 121người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 1,000,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 580,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Prolonging of payment is not acceptable at any case. As a principle, fees already paid are not refundable.

In case that you would like to cancel your admission after admission procedure, tuition fee (first semester) will be refundable. It's required to fill out the prescribed form and send it to the university by 4 pm on March 30, 2019 (Fri).
But school fees are not refundable for successful candidates of AO entrance exam and the entrance examination by recommendation after admission procedure.
Khoa Movies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must be 18 years old or older by March 31, 2019, and fully understand the Admission Policy.

You also must meet one of the following conditions.
1. You have a foreign nationality and finished education of a high school at a foreign country, or are designated by Minister of Education to have the equivalent ability.
2. You have a foreign nationality and get the eligibility to enter universities.

As a principle, you must have "College Student" visa at the application. You must have "College Student" visa at your admission.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must be 18 years old or older by March 31, 2019, and fully understand the Admission Policy.

You also must meet one of the following conditions.
1. You have a foreign nationality and finished education of a high school at a foreign country, or are designated by Minister of Education to have the equivalent ability.
2. You have a foreign nationality and get the eligibility to enter universities.

As a principle, you must have "College Student" visa at the application. You must have "College Student" visa at your admission.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must be 18 years old or older by March 31, 2019, and fully understand the Admission Policy.

You also must meet one of the following conditions.
1. You have a foreign nationality and finished education of a high school at a foreign country, or are designated by Minister of Education to have the equivalent ability.
2. You have a foreign nationality and get the eligibility to enter universities.

As a principle, you must have "College Student" visa at the application. You must have "College Student" visa at your admission.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học