Movies | Japan Institute of the Moving Image | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Movies | Japan Institute of the Moving Image | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Movies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Institute of the Moving Image, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Movies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

日本映画大学 | Japan Institute of the Moving Image

  • Movies

Movies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 215-0004
Địa chỉ liên hệ 1-16-30 Manpuku-ji, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 044-951-2511
Fax 044-951-2681
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 25người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 1,000,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 580,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Prolonging of payment is not acceptable at any case. As a principle, fees already paid are not refundable.

In case that you would like to cancel your admission after admission procedure, tuition fee (first semester) will be refundable. It's required to fill out the prescribed form and send it to the university by 4 pm on March 31, 2021 (Wed).
But school fees are not refundable for successful candidates of
the comprehensive selection and the entrance examination by recommendation after admission procedure.
Khoa Movies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, To apply, you must have taken at least 220 points at Japanese (without Writing).
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Application qualification:
You must satisfy all conditions 1 to 4 of the followings.
1. A person who fully understand admission policy and reach 18 years old by March 31, 2021.
2. A person who meet one of the conditions from following A and B.
A. A person who have foreign nationality, and graduated (or been expected to graduate) a high school in outside of Japan by March 31, 2021. Or a person who has the equivalent ability and is designated by Ministry of Education in Japan.
B. A person who have foreign nationality, and qualification to enter a university in outside of Japan.
3. A person who has "College Student" visa at April 1, 2021.
4. A person who has taken N2 or N1 of JLPT, or 220 points or above at Japanese (without Writing) of EJU. Or a person who has the equivalent Japanese language ability (In this case, you must request the designated document to verify the Japanese ability to the admission office before application.).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, To apply, you must have taken at least 220 points at Japanese (without Writing).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Application qualification:
You must satisfy all conditions 1 to 4 of the followings.
1. A person who fully understand admission policy and reach 18 years old by March 31, 2021.
2. A person who meet one of the conditions from following A and B.
A. A person who have foreign nationality, and graduated (or been expected to graduate) a high school in outside of Japan by March 31, 2021. Or a person who has the equivalent ability and is designated by Ministry of Education in Japan.
B. A person who have foreign nationality, and qualification to enter a university in outside of Japan.
3. A person who has "COllege Student" visa at April 1, 2021.
4. A person who has taken N2 or N1 of JLPT, or 220 points or above at Japanese (without Writing) of EJU. Or a person who has the equivalent Japanese language ability (In this case, you must request the designated document to verify the Japanese ability to the admission office before application.).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 2 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, To apply, you must have taken at least 220 points at Japanese (without Writing).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Application qualification:
You must satisfy all conditions 1 to 4 of the followings.
1. A person who fully understand admission policy and reach 18 years old by March 31, 2021.
2. A person who meet one of the conditions from following A and B.
A. A person who have foreign nationality, and graduated (or been expected to graduate) a high school in outside of Japan by March 31, 2021. Or a person who has the equivalent ability and is designated by Ministry of Education in Japan.
B. A person who have foreign nationality, and qualification to enter a university in outside of Japan.
3. A person who has "COllege Student" visa at April 1, 2021.
4. A person who has taken N2 or N1 of JLPT, or 220 points or above at Japanese (without Writing) of EJU. Or a person who has the equivalent Japanese language ability (In this case, you must request the designated document to verify the Japanese ability to the admission office before application.).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học